جوزيف أبو فاضل: أنا مع تسليح المسيحيينجوزيف أبو فاضل: أنا مع تسليح المسيحيين – هل يكون ميشال عون آخر رئيس مسيحي في لبنان؟
#جوزيف_ابو_فاضل #طوني_خليفة #سؤال_محرج
#LBCILebanon
https://www.lbcgroup.tv/episodes/1554/سؤال-محرج/ar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *