رح نبقى سوا مع مدير إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت – أسعد حدادرح نبقى سوا مع مدير إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت – أسعد حداد
وأحد العاملين في إهراءات الحبوب – رامز منصور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *