زياد نجيم: عن جبران باسيل و مارسيل غانمLBCزياد نجيم: جبران باسيل و مي خريش السيء و الاسوء – مارسيل غانم افضل بال #زياد_نجيم #جبران_باسيل #مي_خريش #مارسيل غانم #شربل_نحاس #سامي_الجميل
#سؤال_محرج #طوني_خليفه
#LBCILebanon
https://www.lbcgroup.tv/episodes/1554/سؤال-محرج/ar www.lbcgroup.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *