نجوى كرم حريصة على اطلالاتها ولا يمكن مقارنتها بسميرة سعيد لأنهما مختلفتان بالأسلوبنجوى كرم حريصة على اطلالاتها ولا يمكن مقارنتها بسميرة سعيد لأنهما مختلفتان بالأسلوب مع ناقض الموضة باتريك خليل #OTVLebanon
#OTVNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *